adw. dr Pierzchała Ewa

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1998), doktor nauk prawnych (2005), obszary działalności: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, egzekucja administracyjna w tym m.in.: samorząd terytorialny, pomoc społeczna, oświata publiczna i niepubliczna, działalność lecznicza, cudzoziemcy, prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe:

  1. Współpraca w zakresie pomocy prawnej i szkoleń m.in. z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Wojewódzkim w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Urzędem Miasta Katowice, Urzędem Gminy Izbicko, Urzędem Gminy Pietrowice Wielkie, Emm Consulting w Opolu, PRECURSOR Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu, GLOBAL COGNITIVE EDUCATION LTD oraz innymi podmiotami.
  2. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (od 2007).
  3. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego kadencja 20016-2020.
Telefon: 608 463 364
WWW: http://kancelariapierzchala.pl

ADRES KANCELARII

Kancelaria Adwokacka
Ozimska 15a/3, 45-057 Opole
http://slmadwokaci.pl